Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
भुपेन्द्र प्रसाद यादव लेखापाल लेखा bhupacc@gmail.com 9801544954
प्रधुम्न प्रसाद पोखरेल खरिदार (वडा सचिव) 9842820259
भोला प्रसाद यादव खरिदार (वडा सचिव) 989807799419
दिनेश कुमार चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
हृदय नारायण चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
मो. तैयव खरिदार (वडा सचिव)
राम चन्द्र साह इन्जिनियर प्राविधिक errcsah@gmail.com 9808565251
हृदय नारायण चौधरी मुखिया
मञ्जु गौतम वातावरण विद वातावरण व्यवस्थापन एकाई 9802083679
विरेन्द्र प्रसाद सरदार कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण सदा कार्यालय सहयोगी
सुभी लाल पासमान कार्यालय सहयोगी
केदार प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी
लालू प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी laluprasadyadav45@gmail.com 9804737411
विनम कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
प्रतिमा कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
दुखनी कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
हेम नारायण दास सामाजिक परिचालक
दिवाकर झा सामाजिक परिचालक
सबिना कार्की जे.टि.ए. बिविध 9819907295