कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बिष्णु प्रसाद गुरुङ्ग कार्यकारी अधिकृत vishnugurung2069@gmail.com 9852843111
भुपेन्द्र प्रसाद यादव लेखापाल bhupacc@gmail.com 9804757264
राम चन्द्र साह इन्जिनियर प्राविधिक errcsah@gmail.com 00977-9808565251
मञ्जु गौतम वातावरण विद वातावरण व्यवस्थापन एकाई
देव नारायण साह खरिदार (वडा सचिव)
प्रधुम्न प्रसाद पोखरेल खरिदार (वडा सचिव) 9842820259
भोला प्रसाद यादव खरिदार (वडा सचिव) 989807799419
दिनेश कुमार चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
हृदय नारायण चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
मो. तैयव खरिदार (वडा सचिव)
हृदय नारायण चौधरी मुखिया
विरेन्द्र प्रसाद सरदार कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण सदा कार्यालय सहयोगी
सुभी लाल पासमान कार्यालय सहयोगी
केदार प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी
लालू प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी दर्ता चलानी laluprasadyadav45@gmail.com 9804737411
विनम कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
प्रतिमा कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
दुखनी कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
हेम नारायण दास सामाजिक परिचालक
दिवाकर झा सामाजिक परिचालक
सबिना कार्की जे.टि.ए. बिविध 9819907295
राजकुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर sundaraj2070@gmail.com 9842833303