कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बिष्णु प्रसाद गुरुङ्ग कार्यकारी अधिकृत vishnugurung2069@gmail.com 9852843111
मनाेज कुमार साह लेखा अधिकृत
राम चन्द्र साह इन्जिनियर प्राविधिक errcsah@gmail.com 00977-9808565251
देव नारायण साह खरिदार (वडा सचिव)
प्रधुम्न प्रसाद पोखरेल खरिदार (वडा सचिव) 9842820259
भोला प्रसाद यादव खरिदार (वडा सचिव) 989807799419
दिनेश कुमार चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
हृदय नारायण चौधरी खरिदार (वडा सचिव)
मो. तैयव खरिदार (वडा सचिव)
हृदय नारायण चौधरी मुखिया
विरेन्द्र प्रसाद सरदार कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण सदा कार्यालय सहयोगी
सुभी लाल पासमान कार्यालय सहयोगी
केदार प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी
विनम कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
प्रतिमा कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
दुखनी कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
हेम नारायण दास सामाजिक परिचालक
दिवाकर झा सामाजिक परिचालक
सबिना कार्की जे.टि.ए. बिविध 9819907295
राजकुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर कम्प्युटर sundaraj2070@gmail.com 9842833303