चौथो नगर परिषद सार्वजनिकिकरण समारोह, मिति २०७३ पौष २९ गते