शम्भुनाथ नगरपालिका प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण अभियान, २०७३