प्रकाशनहरु

Post date Documents
यस शम्भुनाथ नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा ८ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई सकेको बारे सूचना 05/08/2020 - 07:41 PDF icon Adharbhut Vidyalaya Kanakpatti-ledger(1).pdf, PDF icon BUDHILAL BIDYA MUNAR NAMUNA SECONDARY SCHOOL-ledger(1).pdf, PDF icon Gyan Jyoti Secondary School, Shambhunath Mun.-12, Arnaha, Saptari-ledger(2).pdf, PDF icon HIYALAL SECONDARY SCHOOL, SAKHUWA-ledger(1).pdf, PDF icon Ja Ma V Rampur Jamuwa-ledger(3).pdf, PDF icon Madan Adharbhut Vidyalaya-ledger(1).pdf, PDF icon Mount Everest English Boarding School, Shambhunath, Saptari-ledger(2).pdf, PDF icon Pashupatinath International Public Academy-ledger(1).pdf, PDF icon Rajowoti Secondary School, Kushaha Arnaha, Saptari-ledger(1).pdf, PDF icon Ram DAyal Ma V SAKHUWA KACHANDAHA-ledger(4).pdf, PDF icon SECONDARY SCHOOL, KHOKASAR PRAWAHA-ledger(1).pdf, PDF icon Sharada English School-ledger(2).pdf, PDF icon Shree Janata Adharbhut Vidyalaya Satbedaha-ledger(1).pdf, PDF icon JANATA AADHARBHUT BIDYALAYA POKHARIYA-ledger(2).pdf
आ.ब. २०७६/०७७ को प्रथम चौमासिक समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली 11/12/2019 - 18:14 PDF icon वडा नं. १, PDF icon वडा नं. २, PDF icon वडा नं. ३, PDF icon वडा नं. ४, PDF icon वडा नं. ५, PDF icon वडा नं. ६, PDF icon वडा नं. ७, PDF icon वडा नं. ८, PDF icon वडा नं. ९, PDF icon वडा नं. १०, PDF icon वडा नं. ११, PDF icon वडा नं. १२
बालबालिकाको लागि एकिकृत लगानी योजना (आ.व.२०७३/०७४-२०७७/०७८) 03/02/2017 - 12:13 PDF icon बालबालिकाको लागि एकिकृत लगानी योजना (आ.व.२०७३/०७४-२०७७/०७८)