सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Post date Supporting Documents

पोखरि ठेक्का सम्बन्धि सूचना

07/03/2024 - 10:53

आन्तरिक आय सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

07/03/2024 - 10:34 PDF icon बिज्ञापन कर.pdf

बोलपत्र स्वीकृतको आशय पत्र सम्बन्धि सूचना

06/05/2024 - 10:33 PDF icon alpdf.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

05/15/2024 - 10:23

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

05/08/2024 - 13:42

कृषि एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

05/08/2024 - 13:37 PDF icon technical specification.pdf

१५ शैया अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

03/15/2024 - 12:12 PDF icon साईट भिजिट रिपोर्ट निवेदन ढाँचा.pdf

विद्यालयहरुको लेखापरिक्षणका लागि लेखापरिक्षक छनौट सम्बन्धि सूचना

03/12/2024 - 11:10

Invitation For tender

01/21/2024 - 12:15 PDF icon tender3.pdf

औषधी खरिद सम्बन्धी सूचना

12/06/2023 - 08:57

Pages