कर्मचारि

फोटो कर्मचारीको नाम पद सम्पर्क नम्बर
देव नारायण साह खरिदार 9804762211
प्रधुम्न प्रसाद पोखरेल प्रशासन शाखा प्रमुख 9842820259
भोला प्रसाद यादव खरिदार (वडा सचिव) 989807799419
मो. तैयव वडा सचिव
विरेन्द्र प्रसाद सरदार कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण सदा कार्यालय सहयोगी
सुभी लाल पासमान कार्यालय सहयोगी
केदार प्रसाद यादव कार्यालय सहयोगी
विनम कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
प्रतिमा कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
दुखनी कुमारी चौधरी सामाजिक परिचालक
हेम नारायण दास सामाजिक परिचालक
दिवाकर झा सामाजिक परिचालक
सबिना कार्की जे.टि.ए. 9819907295
राजकुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर 9842833303
बिरेन्द्र कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी 9842820068
माे. तमन्ना सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ९८१५७३४००५
बहादुर चौधरी इन्जिनियर ९८१४७३४१४०
महेश कुमार यादव स्वास्थ्य संयोजक 9807743698
देव कान्त चाैधरी स्वास्थ्य शाखा (सह संयोजक ) 9842851637
बौधराम यादव इन्जिनियर 9842863443
धर्मदेव कुमार राम शाखा अधिकृत 9804721421
सृष्टी राउत लेखापाल 9815722261
झनक बहादुर कटुवाल आ.ले.प. शाखा प्रमुख 9865125663
विलट चौधरी पशु विकास शाखा प्रमुख 9824792109
रामचन्द्र साह इन्जिनियर 9808565251
राज कुमार दास प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत 9852843111
विदुर विक्रम थापा नगर शिक्षा अधिकृत 981772285