यस नगरपालिकाको नाम प्रसिद्ध बाबा शम्भुनाथ मन्दिरको नामले नामाकरण गरिएको छ ।