वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमद्वारा आयोजित वातावरणमैत्री झोला उत्पादन तालिम